කටුනායකට පැමිණි යානා දෙකක් මත්තලට

කටුනායකට පැමිණි යානා දෙකක් මත්තලට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ඇදහැළෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් රියාත් සිට පැමිනි UL 226 හා කුවේයිට් සිට පැමිනි  UL 230 යන ගුවන් යනා කොළඹ සිට මත්තලට හරවා යවා ඇති බව ගුවන් තොටුපලේ පාලනාධිකාරිය සඳහන් කළේය.