”පුරවැසි අභිමන්” උපහාර තිළිණ ප්‍රදාන උළෙල අදයි

”පුරවැසි අභිමන්” උපහාර තිළිණ ප්‍රදාන උළෙල අදයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පුරවැසි අභිමන් උපහාර තිළිණ ප්‍රදාන උළෙල අද (15) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මෙය ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතගේ සංකල්පයකට අනුව අමාත්‍යාංශ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් ජාත්‍යන්තර තොරතුරු අයිතිවාසිකම් දිනයට සමගාමීව මෙය සංවිධානය කෙරේ.

ජාත්‍යන්තර තොරතුරු දිනයට සමගාමීව සැප්තැම්බර් 15 දින සිට ඔක්තෝම්බර් 15 දින දක්වා තොරතුරු මාසයක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

CATEGORIES