45 වන ජාතික මහා කී‍්‍රඩා උළෙලේ චමරිගෙන් බර ඉසිලීමේ වාර්තා

45 වන ජාතික මහා කී‍්‍රඩා උළෙලේ චමරිගෙන් බර ඉසිලීමේ වාර්තා

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – 45 වන ජාතික මහා කී‍්‍රඩා උළෙලේ බර ඉසිලීමේ තරගාවලියේදී කිලෝග‍්‍රෑම් 55 කාන්තා බර පන්තියෙන් නව බර ඉසිලීමේ වාර්තා 03 ක් තැබීමට චමරි වර්ණකුලසූරිය සමත් විය. 

එහිදී ඇය ස්නැච් ක‍්‍රමයට එසවූ කිලෝග‍්‍රෑම් 77 සහ ක්ලීන් ඇන්ඞ් ජර්ක් ක‍්‍රමයට එසවූ කිලෝග‍්‍රෑම් 96, නව ශී‍්‍ර ලංකා වාර්තා ලෙස සටහන් විය.

ඒ අනුව, ඇය එසවූ මුලූ බර වූ කිලෝග‍්‍රෑම් 173 ද කිලෝග‍්‍රෑම් 55 කාන්තා බර පන්තියේ නව ශී‍්‍ර ලංකා වාර්තාවක් වනවා.

මෙවර  45 වන ජාතික මහා කී‍්‍රඩා උළලේ දක්ෂතම බර ඉසිලීමේ කී‍්‍රඩිකාව ලෙස ද චමරි වර්ණකුලසූරිය සම්මාන දිනා ගත්තා.