නාමල්ගේ ට්විටර් ගිණුම අත්හිටුවයි

නාමල්ගේ ට්විටර් ගිණුම අත්හිටුවයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂගේ මාධ්‍ය ඒකකය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන නිල ට්විටර් ගිණුම එම සමාජ මාධ්‍ය ජාලයේ නීතිරීති උල්ලංඝණය කිරීම හේතුවෙන් තාවකාලිකව එය අත්හිටුවීම අදාළ සමාජ මාධ්‍ය ජාලය පියවර ගෙන තිබේ.

 

CATEGORIES