ගුරු සංගමය යළි අනතුරු අගවයි

ගුරු සංගමය යළි අනතුරු අගවයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – සිය ගැටළුවලට විසඳුම් ලබාදීම සඳහා ආණ්ඩුවට සති දෙකක කාලයක් පසුගියදා ලබාදුන් බවත් , අදාළ ගැටළුවලට ලබන 21 වනදාට පෙර විසඳුම් නොලැබුණහොත් යළි දීපව්‍යාප්ත වර්ජනයක් සිදුකරන බව ලංකා ගුරු සංගමය යළි අනතුරු අගවයි.