ව්‍යාපාරික සමාගම් අතරින් හේලීස් පළමු තැනට

ව්‍යාපාරික සමාගම් අතරින් හේලීස් පළමු තැනට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ව්‍යාපාරික සඟරාවක් විසින් සිදුකළ වර්ගීකරණයට අනුව පළමු තැන හේලීස් සමාගමට හිමිව ඇති අතර දෙවන හා තෙවන ස්ථාන පිළිවෙලින් LOLC හෝල්ඩිංග්ස් සහ කොමර්ෂල් බැංකුව හිමිකර ගෙන තිබේ. 

2018/19 වර්ෂය සඳහා මෙරට ප්‍රමුඛතම සමාගම් 20 ක් මෙම LMD හි මෙම වර්ගීකරණය හරහා නම්කර ඇත.

ඉකුත් වසරේ ප්‍රමුඛතම 20 දෙනා අතර නොසිටි මෙල්ස්ටාකෝප් 08 වැනි ස්ථානයටත්, හේමාස් හෝල්ඩිංග්ස් 18 වැනි ස්ථානයටත් පත්වීමට සමත් වී ඇත.