ප්‍රදේශ කීපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

ප්‍රදේශ කීපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (08) පෙරවරු 8.00 සිට හෙට පෙරවරු 8.00 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාද සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලය දැනුම් දෙයි.

කැලණි ගග දකුණ ඉවුර ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියරේ ජලනල පද්ධතියේ වැඩිදියුණු කිරීම හේතුවෙන් මෙම ජල කප්පාදුව සිදුකරනු ලබයි.

ඒ අනුව මෙම පැය 24 ක ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ලබන්නේ පෑලියගොඩ, වත්තල , මාබෝල , ජා-ඇල, කටුනායක සහ සීදුව යන නගර සභා බල ප්‍රදේශ වලට සහ කැළණිය , වත්තල , බියගම , මහර , දොම්පේ සහ ගම්පහ යන ප්‍රාදේශී සභා බල ප්‍රදේශ වලටයි.