ජනපති අපේක්ෂකයින් හෙට එකම වේදිකාවක

ජනපති අපේක්ෂකයින් හෙට එකම වේදිකාවක

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන සැලසුම් කර ඇති ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන සියලු අපේක්ෂකයින් එක වේදිකාවකට කැඳවීමේ වැඩසටහන සදහා සහභාගී වන බවට මේ වන විට අපේක්ෂකයින් 08 දෙනෙකු නිළ වශයෙන් තහවුරු කර ඇත.

විනයගරුක දේශපාලන සංස්කෘතියක් මෙරට තුල ගොඩ නැංවීමට මෙවැනි වැඩසටහන් රටට අවශ්‍ය බව මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා සඳහන් කළේය.

කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනයේදී හෙට පස්වරු 03 සිට පස්වරු 05 දක්වා එය පැවැත්වීමටයි සැලසුම් කර ඇති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.