උසස් පෙළ ඇගයීම් සදහා පාසල් 27 ක් වැසෙයි

උසස් පෙළ ඇගයීම් සදහා පාසල් 27 ක් වැසෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – උසස් පෙළ විභාගයේ දෙවැනි අදියරේ ඇගයීම් කටයුතු හේතුවෙන් මේ මස 15 වනදා සිට ලබන ඔක්තෝම්බර් මස දෙවනදා දක්වා පාසල් 04 ක් සම්පූර්ණයෙන්ම වසා තැබෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.  


ඒ අනුව, කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය, මහනුවර විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය, මාතර – මහානාම මහා විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල – ලක්දාස් ද මැල් මහා විද්‍යාලය මෙසේ වසා දැමෙනු ඇත.

මීට අමතරව අදාළ කාල සීමාවේදී තවත් පාසල් 23 ක කොටසක් පමණක් වසා තැබීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.