ටෝගෝ ජනපති දිවයිනට

ටෝගෝ ජනපති දිවයිනට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  ටෝගෝ ජනපති එසෝසිම්නා ඥාසිංග්බේ සිව්දින නිල සංචාරයක් සඳහා ලබන 11 වනදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව ඇත. 

ටොංගෝ ජනපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳී සිටින කාලසීමාවේදී  ජනපති, අගමැති ඇතුළු රජයේ ඉහළ නිලධාරීන් හා ද්විපාර්ශ්වීය සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතය.