කර්නල් තනතුරේ සිටි 16 කට බ්‍රිගේඩියර් නිලයට උසස් වීම්…

කර්නල් තනතුරේ සිටි 16 කට බ්‍රිගේඩියර් නිලයට උසස් වීම්…

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ නියෝගය පරිදි පසුගිය (08) වනදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි කර්නල් තනතුරේ සේවය කළ යුද හමුදා නිලධාරීන් 16 දෙනෙකු බ්‍රිගේඩියර් නිලයට උසස් කර තිබේ.
ඒ අනුව කර්නල්වරුන් ලෙස සේවය කළ ඒ.එස්.පී. පොඩිරාළහාමි, අයි.පී. කන්දනආරච්චි, එම්.අයි.පී. නානායක්කාර, ‍ටී.එම්. අබේරත්න, එල්.ඩී.එස්.එස්. ලියනගේ, එම්.කේ. ජයවර්ධන, එම්.ජී.ටී.ඩී. රත්නසේකර, කේ.එච්.‍කේ. ‍කොට්ටවත්ත, ඩබ්.ආර්.එම්.එම්. රත්නායක, යූ.යූ.කේ.එල්.එස්. පෙරේරා, ජේ.එම්.සී. ජයවීර, එස්.ආර්.කේ. හෙට්ටිආරච්චි, එච්.එම්.එල්.ඩී. හේරත්, පී.එස්.කේ. සංජීව, පී.එස්. තිලකරත්න, ඩබ්.ජී.ආර්.පී. පීරිස් යන නිළධාරීන් මෙලෙස බ්‍රිගේඩියර් නිලයට උසස් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.