ලංකාවේ සංචාරය කරන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ට අනතුරු අගවයි…

ලංකාවේ සංචාරය කරන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ට අනතුරු අගවයි…

වර්තමානයේ ලංකාවේ ඇතිව තිබෙන දේශපාලන තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාචේ සංචාරය කරන ලෙසට බ්‍රිතාන්‍යය පුරවැසියන් හට එරට රජය විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.
මෙරට සංචාරය කරන සියලු බ්‍රිතාන්‍යය ජාතිකයන්ට දේශපාලන රැස්වීම් / විරෝධතා පැවැත්වෙන ස්ථාන මග හැර සිටින ලෙසටද එරට රජය දැනුම් දී ඇත.
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ එංගලන්තය අතර ක්‍රිකට් තරග මාලාවක්ද මේ දිනවල පැවැත්වෙන අතර එය නැරඹීම සදහා සහභාගී වීමේදී අදාල කරුණු පිළිබද සැලකිලිමත් වන ලෙසද බ්‍රිතාන්‍යය රජය එරට පුරවැසියන් හට වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙනු ලබයි.