බත් , කොත්තු හා තේ වල මිල පහතට…

බත් , කොත්තු හා තේ වල මිල පහතට…

අද (29) සිට ආපනශාලා ආහාර මිල ගණන් අඩු කිරීමට ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය කටයුතු කර තිබේ.
මේ අනුව බත් පාර්සලයක මිල රුපියල් 10 කින් ද, කොත්තු හා ෆයිඩ්රයිස් එකක මිලද රුපියල් 10 කින් සහ තේ කෝප්පයක මිල රුපියල් 5 කින් අඩු කර තිබේ.
නව රජය විසින් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල පහත දමනු ඇති බවට විශ්වාසය තබමින් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය අනුගමනය කරන බව ආපනාශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති අසේල සම්පත් මහතා සදහන් කරයි.