රාජිතගේ ක්‍රියාකලාපයට එරෙහිව සංදේශයකට අත්සන් ගනී…

රාජිතගේ ක්‍රියාකලාපයට එරෙහිව සංදේශයකට අත්සන් ගනී…

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ අත්තනෝමතික ක්‍රියාකලාපයට එරෙහි සංදේශයට දිවයිනේ සියලු ප්‍රධාන රෝහල්වල වෛද්‍යවරුන් විසින් අත්සන් තැබීමේ කටයුත්තක් අද (25) ආරම්භ කර ඇත.
වෛද්‍ය ආඥා පනත අහෝසි කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ කටයුතුවලට දිගින් දිගටම අමාත්‍යවරයා විසින් බාධා කිරීමට එරෙහිව මෙම සංදේශයට අත්සන් තැබීම සිදුකරනු ලබයි.
මෙරට සමස්ත වෛද්‍යවරුන්ගේ අත්සන්වලින් සකස් කෙරෙන සංදේශය ඉදිරි සතියක කාලයකින් පසුව ජනාධිපතිවරයා වෙත භාරදීමට සැලසුම් කර ඇති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේය.