ඉතියෝපියානු ජනාධිපති ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කරයි…

ඉතියෝපියානු ජනාධිපති ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කරයි…

ඉතියෝපියානු ජනාධිපති මුලාතු ටෙෂොමි සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
ජනාධිපතිවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ඔහු විසින් එරට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවද එම වාර්තාවල සදහන් වේ.
ඉල්ලා අස්වීමට හේතු වූ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් දැනුම් දීමක් සිදුකර නොමැත.
2013 වසරේ දී ඉතියෝපියානු ජනපති ධුරයට පත්වූ 63 හැවිරිදි මුලාතු ටෙෂොමි වසර 05 ක කාලයක් එම ධුරයේ කටයුතු කරනු ලැබීය.