යේමන් අගමැතිවරයාව ධුරයෙන් පහ කරයි…

යේමන් අගමැතිවරයාව ධුරයෙන් පහ කරයි…

යේමනයේ ජනාධිපති අබබ් රබ්බු මස්‌පූර් විසින් අගමැති අහමඩ් බින් ඩැග්නර්ව එම ධුරයෙන් පහ කිරීමට ක්‍රියාකර ඇත.
ආර්ථික අර්බුදවලට නිසි ප්‍රතිචාර දැක්‌වීමට ක්‍රියා නොකිරීම හේතුවෙන් මෙම තීරණට ගෙන ඇති අතර නව අගමැති ලෙස අබ්දුල්මලික්‌ සයිද් පත් කර තිබේ.
 ආර්ථික අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක්‌ ගෙන නැති බවට සාධා ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය සඳහන් කරයි.
යේමනයේ මුදල් ඒකකය වූ රියාල්හි අගයද හතකින් පහත වැටී ඇති අතර එය ඩොලරයක්‌ සඳහා රියාල් 700 කට සමාන අගයක් ගනු ලබයි.