“වෛශ්නාවී” වියට්නාම හැනෝයි ජාත්‍යන්තර උළෙල සදහා වරම් ලබයි..

“වෛශ්නාවී” වියට්නාම හැනෝයි ජාත්‍යන්තර උළෙල සදහා වරම් ලබයි..

ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂිකා සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මියගේ වෛශ්නාවී සිනමා පටය වියට්නාම හැනෝයි ජාත්‍යන්තර චිත්‍රපට උළෙලේ ලෝක සිනමා කාණ්ඩය සදහා තේරී පත්වී ඇත.
මේ අනුව ඔක්තෝබර් 27 වැනිදා සිට 31 වැනි දා දක්වා පැවැත්වෙන හැනෝයි ජාත්‍යන්තර චිත්‍රපට උළෙලේදී වෛශ්නාවී සිනමා පටය තිරගත වනු ඇති.
වෛශ්නාවී සිනමා පටයේ ඔසඳගේ චරිතය නිරූපණය කරන ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී තුමිඳු දොඩංතැන්න සිනමා උළෙල නියෝජනය කරමින් සහභාගී වීමට නියමිතය.