ලෝක ආහාර දිනය අදයි….

ලෝක ආහාර දිනය අදයි….

ලෝක ආහාර දිනය අද දිනයට යෙදී තිබෙන අතර මෙවර එහි තේමාව වන්නේ ” අපගේ ක්‍රියාවන් අපගේ අනාගතය වේ” යන්නයි.
1945 වසරේ දී එක්සත් ජාතීන් විසින් ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය හඳුන්වාදීම අනුස්මරණය කිරීමට සෑම වසරකම ඔක්තෝබර් 16 වැනිදා ලෝක ආහාර දිනය සමරනු ලබයි.
මේ දිනය යොදා ගැනෙන්නේ කුසගින්න සහ මන්ද පෝෂණයෙන් තොර ලොවක් ගොඩනැගීමේ දී ජයග්‍රහණය කළ යුතු අභියෝග පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙසයි.
මේ වනවිට ලොව පුරා දිනකට මිලියන 805 කට ආසන්න ජනතාවක් කුසගින්නෙන් පෙළෙන බව වාර්තාවල දැක්වෙන අතර
එය ලෝක ජනගහණයෙන් 10 න් එකකට ආසන්න වේ.
කුසගින්නෙන් පෙළෙන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව 2030 වසර වනවිට ශුන්‍ය තත්වයකට ගෙනඒම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ අරමුණයි.