විදුහල්පතිනියකට දුන් නිර්නාමික ඇමතුමකින් පාසල තුළ බෝම්බ බියක්….

විදුහල්පතිනියකට දුන් නිර්නාමික ඇමතුමකින් පාසල තුළ බෝම්බ බියක්….

මීගමුව නගරයේ ඇති ප්‍රධාන බාලිකා විද්‍යාලයක කාල බෝම්බයක් ඇති බවට විදුහලේ විදුහල්පතිනියට අද (12) පෙරවරුවේ ලැබුණු නිර්ණාමික දුරකතන ඇමතුමක් හේතුවෙන් විද්‍යාලය තුළ නොසන්සුන් තත්ත්වයක් හටගෙන ඇත.
අදාළ නිර්ණාමික ඇමතුමෙන් සදහන් කර ඇත්තේ විද්‍යාල පරිශ්‍රය තුළ කාල බෝම්බයක් ඇති බවටත්, විනාඩි 20 ක් ඇතුළත පාසලේ ශිෂ්‍යාවන් ඉන් ඉවත් කරගන්නා ලෙසටත්ය.
කෙසේවෙතත් සියලු ශිෂ්‍යාවන් ආරක්ෂිත පිට්ටනියක් කරා රැගෙන යාමට විදුහල්පතිනිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය කටයුතු කර තිබුණි.
සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය හා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පරීක්ෂණ සිදුකරනු ලබයි.