ඇමරිකානු තානාපති ධූරය ඉවන්කා ට්‍රප්ම් ප්‍රතික්‌ෂේප කරයි…

ඇමරිකානු තානාපති ධූරය ඉවන්කා ට්‍රප්ම් ප්‍රතික්‌ෂේප කරයි…

එක්‌සත් ජාතීන්ගේ නව ඇමරිකානු තානාපතිනිය ලෙස ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ දියණිය වූ ඉවන්කා ට්‍රම්ප් නම්කර ඇතත් ඇය එම ධූරය භාරගැනීම ප්‍රතික්‌ෂේප කර ඇත.
පසුගියදා එම ධූරයේ කටයුතු කළ නිකීහේලි එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්‌වීම හේතුවෙන් තම දියණිය එම තනතුරට සුදුසු බව ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කර තිබේ.
ඉවන්කා ට්‍රම්ප් අදාළ තනතුර ප්‍රත්ක්ෂේප කළ හෙයින් එම ධුරයට හිටපු ආරක්‍ෂක උපදේශක ඩීනා පවල් නම්කිරීමට ට්‍රම්ප් අදහස්‌ කර ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.