ලංකාවේ Facebook ගිණුම් පහෙන් එකක්ම ව්‍යාජ ඒවා…

ලංකාවේ Facebook ගිණුම් පහෙන් එකක්ම ව්‍යාජ ඒවා…

ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම ෆේස්බුක් ගිණුම් 05 කින්ම එක් ගිණුමක් ව්‍යාජ ගිණුමක් බවත් ලංකාව තුළ සමස්තයක් ලෙස ගත්විට ෆේස්බුක් ගිණුම් 20% ක් ව්‍යාජ ඒවා බවත් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සදහන් කරයි.
මෙරට ජනතාවගෙන් මිලියන 4.5 ක් මුහුණුපොත භාවිත කරන අතර එයින් 33% ක් කාන්තාවන් වන අතර 67% ක් පුරුෂ පක්ෂය වෙයි.
කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ අපේක්ෂා හේවාගීගන මහත්මිය සඳහන් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ අන්තර්ජාලය , මුහුණු පොත හා විද්‍යුත් උපාංග සඳහා ඇබ්බැහිය ඉහළ ප්‍රතිශතයක් විය හැකි බවත් එය සොයාගැනීම සඳහා විද්‍යාත්මක සමීක්ෂණයක් අවශ්‍යව ඇති බවත්ය.