ශ්‍රී ලන්කන් දෙවැනි වතාවටත් APEX (Four Star) සේවා ඇගයුමින් පිදුම් ලබයි…

ශ්‍රී ලන්කන් දෙවැනි වතාවටත් APEX (Four Star) සේවා ඇගයුමින් පිදුම් ලබයි…

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම විසින් දෙවැනි වතාවටත් ගුවන් මගීන්ගේ ප්‍රතිචාර මත ඇගයුම් කර සම්මාන ලබාදීමේ වැඩසටහන වන (Airline Passenger Experience Association APEX) සම්මාන උළෙලේ දී තරු හතර පංතියේ (Four Star) සේවා ඇගයුම් (Four Star) ලැබීමට පසුගියදා සමත් විය.
APEX සංවිධානය (www.apex.aero) යනු ලෝකයේ ලාභ ඉපයීම අරමුණු කර නොගත් ගුවන් සේවා මගී අත්දැකීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කැපවීමෙන් කටයුතු කර සිටින සංවිධානයකි.
ලොව පුරා සිටින ගුවන් මගීන් විසින් ඔවුන්ගේ සමස්ත ගුවන් ගමන් අත්දැකීම ඇගයීමට ලක්කිරීමෙන් මෙම ඇගයුම ලබාදෙන අතර ඊට ආසන සුවපහසුව , ගුවන් මැදිරි සේවාව, ආහාර පාන, විනෝදාස්වාදක පද්ධතිය සහ Wi-Fi සේවාව ඇතුලත් වෙයි.
මෙම සමස්ත ගුවන් මගී ඇගයුම් එක් එක් ගුවන් සේවා ඇගයීමට ලක්කිරීමට පෙර APEX විසින් පත් කරන ලද බාහිර විගණන සේවා ආයතනයක් විසින් සහතික කරනු ලැබේ.
APEX මගින් තරු හතර පංතියේ සේවා ඇගයුම් ගුවන් සමාගම වෙත පිරිනැමීමට අමතරව ශ්‍රීලංකන් ප්‍රචාරක වීඩියෝ දැන්වීමක් වන “ශ්‍රී ලංකන් හා එක්ව ශ්‍රී ලංකාවට චමත්කාර ගමනක්” සඳහා විශිෂ්ට මුල් වීඩියෝව කාණ්ඩය යටතේ ප්‍රමුඛ ගුවන් සේවා වන කටාර් එයාර්වේස්, එමිරේට්ස්, සිංගප්පූරු ගුවන් සේවය , එයාර් නිවිසීලන්ඩ් සහ කැතේ පැසිෆීක් අභිබවා යමින් විශේෂ ඇගයුමට ලක්කර ඇත.