විදෙස් ආයෝජකයන් ඇ. ඩොලර් මිලියන 500ක ආයෝජන ඉවත් කරගනියි…

විදෙස් ආයෝජකයන් ඇ. ඩොලර් මිලියන 500ක ආයෝජන ඉවත් කරගනියි…

රුපියල අසාමාන්‍ය ලෙස අවප්‍රමාණ වීමට හේතුවක් ලෙස විදේශීය ආයෝජකයන් මෙරට සමාගම් කොටස් සහ බැඳුම්කරවල සිදුකළ ආයෝජන ඉවත් කරගැනීම හේතු වී ඇති බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙයි.
2018 වසරේ මේ දක්වා එලෙස විදේශීය ආයෝජකයන් ඉවත් කරගත් ආයෝජනවල වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ට ආසන්න වී ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.
එමෙන්ම විදේශීය ආයෝජකයන් වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ රුපියල් කෝටි 8270 ක් වටිනා රජයේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ කොටස් වෙළදපොළ සමාගම් කොටස් ඉවත් කිරීමට ද පියවර ගෙන ඇත.
ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය මේ වන විට රුපියල් 170 දක්වා අවප්‍රමාණ වී ඇති අතර, වසරේ මේ දක්වා එය 10.8% කින් පමණ පහත වැටීම විශේෂත්වයක්.
රුපියල රැක ගැනීමට මහ බැංකුව පාර්ශ්වීය වශයෙන් මැදිහත්වීමත් සමඟ මෙරට විදේශ සංචිතය ද ඩොලර් බිලියන 7.2 දක්වා පහත වැටුණා.