ජනපති අතින් Lanka Hospitals ශාඛාවක් සීෂෙල්ස්හි දී විවෘත කරයි…

ජනපති අතින් Lanka Hospitals ශාඛාවක් සීෂෙල්ස්හි දී විවෘත කරයි…

දෙදින නිළ සංචාරයක් සදහා ඊයේ (08) සීෂෙල්ස් රාජ්‍ය බලා පිටත් වූ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ පෞද්ගලික රෝහලක් වන Lanka Hospitals හි නව ශාඛාවක් සීෂෙල්ස්හි විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ද එක්විය.
මීට අමතරව ජනපතිවරයා සීෂෙල්ස් ජාතික රෝහලේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට ද සහභාගී විය.
රෝහල වෙත වෛද්‍ය උපකරණ සහ ඖෂධ පරිත්‍යාගයක් සිදු කිරීම ද ජනාධිපති අතින් සිදුකරනු ලැබීය.