දකුණු ප්‍රධාන ඇමතිට එරෙහිව විස්වාසභංගයක්..

දකුණු ප්‍රධාන ඇමතිට එරෙහිව විස්වාසභංගයක්..

දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ඇමැති ෂාන් විඡේලාල් ද සිල්වා මහතා වෙත විශ්වාසභංගයක්‌ ගෙන ඒමට කටයුතු කරන බැව් දකුණු පළාත් සභාවේ ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය පවසයි.
ප්‍රධාන ඇමැතිවරයා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශ්වාසය පලුදුවන අයුරින් වරප්‍රසාද උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කරන බවත්, ඒ නිසා මෙම තීන්දුව ගත් බවත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියයි.
ප්‍රධාන ඇමැතිවරයා එ. ජ. නි. සන්ධානයෙන් තරග කරන අපේක්‌ෂකයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරන බවත් පාරවල් කැපීම ආදී කටයුතු සඳහා විශාල වශයෙන් මුදල් ලබාදී ඇති බවද ඒකාබද්ධය කියයි.
එහෙයින් ප්‍රධාන ඇමැතිවරයා විසින් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වරප්‍රසාද උල්ලංඝනය කර ඇති බවත් එහෙයින් ප්‍රධාන ඇමැතිවරයාට විරුද්ධව විශ්වාසභංගයක්‌ ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව එකාබද්ධ විපක්ෂය පෙන්වා දෙයි.
CATEGORIES