සචිනි අයේන්ද්‍රා බටහිර මියුසික් වීඩියෝවකට හිටි හැටී.. (වීඩියෝ)

සචිනි අයේන්ද්‍රා බටහිර මියුසික් වීඩියෝවකට හිටි හැටී.. (වීඩියෝ)

රංගන ශිල්පිණී සචිනි අයේන්ද්‍රා බටහිර ගීතයක මියුසික් විඩීයෝවක් සදහා රංගනයෙන් එක්වී ඇත.

ඇය ක්‍රිස්ටින් ඉවානොස්කීගේ ‘ I Want You’ ගීතයේ සංගීත වාදන ශිල්පිනියක ලෙස මෙහිදී රගපාන අතර මේ වනවිට ලක්ෂ 31 කට වඩා නැරඹුම් වාර්තා කර ඇති මේ ආකාර වීඩියෝවකට ලංකාවේ නිළියක සම්බන්ධවූ පළමු අවස්ථාව මෙය වෙයි.

සචිනි අයේන්ද්‍රා රංගනයෙන් දායක වූ එම මියුසික් විඩීයෝව පහතින්..

CATEGORIES