ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය  අද නිකුත් වේ.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අද නිකුත් වේ.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ‘හෘද සාක්ෂියේ සම්මුතිය’ නමින් අද (22දා) එළිදැක්වේ.

ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සකස් කිරීම සඳහා අප්‍රේල් 28 වැනිදා සිට රටේ සමස්ත ජනතාව නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති හා ගොවි, ධිවර, කම්කරු, වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ගෙන් යෝජනා හා අදහස් ලබාගෙන තිබේ.

එලෙස ලබාගත් අදහස් හා යෝජනා පිළිබඳව පසුගිය සතිය පුරාම විද්වතුන් සමග සාකච්ඡා කර තිබෙන අතර, ඉන්පසුව රට හැදීමේ ජනතා වැඩපිළිවෙළ කෙටුම්පතක් බවට පත්කර ඇත.

මෙලෙස සකස්කළ කෙටුම්පත ‘හෘද සාක්ෂියේ සම්මුතිය’ නමින් අද (22දා) එම පක්ෂයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන විශේෂ සමුළුවේදී එළිදැක්වීමට නියමිතය.

මෙලෙස එළිදක්වන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරි සතිය තුළදී රටේ සෑම පවුල් එකකයක් වෙතම ලබාදීමටද සැලසුම් කර තිබේ. මෙහිදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මැතිවරණ තේමා ගීතයද එළිදැක්වීමට නියමිතය.