හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයෙකු සයිනයිඩ් කරල් 75ක් සමග අත්අඩංගුවට.

හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයෙකු සයිනයිඩ් කරල් 75ක් සමග අත්අඩංගුවට.

හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයෙකු ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩුවේ උචිපුලි ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයා අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේදී ඔහු සන්තකයේ තිබි සයිනයිඩ් කරල් 75ක් තීබි හමුවී ඇති බව විදේශ වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

එමෙන්ම සයිනයිට් ග්‍රැරෑම් 300ක් සහ ජංගම දුරකථන 4ක්ද හමුවී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එසේම ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් 19.000 ක් සහ ඉන්දියානු රුපියල් 46.200 ක් ද ඔහු සන්තකයේ තිබී හමුවී ඇති බව සඳහන්ය.

අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයා 1990 සිට එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරී පුද්ගලයෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර 2009 වර්ෂයේදී ඉන්දියාවේ, තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයට ගොස් තිබේ.

අත්අඩංගුවට පත් හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. සැකකරු කේ. ක්‍රිෂ්නකුමාර නැමැති පුද්ගලයෙකු බව සඳහන්ය.