සබරගමුවේ පොලිස් නිලධාරියෙක් ගැන විමර්ශන

සබරගමුවේ පොලිස් නිලධාරියෙක් ගැන විමර්ශන

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  සබරගමුව පළාතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙක් පිළිබඳව විමර්ශන ආරමභ කර ඇතැයි පොලිිස් මූලස්ථානය පවසයි. අදාළ පොලිස් නිලධාරියාගේ අපකීර්තිදායක හැසිරීම පිළිබඳව මෙම විමර්ශනය ආරම්භ කර ඇති බවද පොලිස් මූලස්ථානය වැඩිදුරටත් පවසයි.