පාසල් ළමුන්ට ෆයිසර් එන්නත දිම හෙට සිට

පාසල් ළමුන්ට ෆයිසර් එන්නත දිම හෙට සිට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – වයස අවුරුදු 16,17,18 සහ 19 යන වයස්හි පසුවන සියලු පාසල් සිසුන්ට කොවිඩ් 19 මර්දන ෆයිසර් එන්නත ලබාදීම හෙට සිට සියලුම පාසල්හි ආරම්භ කරන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසයි.