කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන කිහිපයකට නාය යාමේ අනතුරු ඇගවීම්

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන කිහිපයකට නාය යාමේ අනතුරු ඇගවීම්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කළුතර) – දිවයිනට බලපා ඇති ධාරාණිපාත වර්ෂාව හමුවේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන කිහිපයකට නාය යාමේ පූර්ව අනතුරු ඇගවීම් නිකුත් කර ඇත.   

බුලත්සිංහල – පාලින්දනුවර – අගලවත්ත – වලල්ලාවිට – ඉංගිරිය – මතුගම සහ දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල අවධානම් ප්‍රදේශවලට එය බලාත්මක වනු ඇති.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය නිවේදනය කර ඇත්තේ හෙට පෙරවරු 11 දක්වා මෙම අනතුරු ඇගවීම බලාත්මක වන බවයි.

CATEGORIES