ඡන්දය දෙන්න බයිසිකලෙන් එන ‘ විජේ’ [VIDEO]

ඡන්දය දෙන්න බයිසිකලෙන් එන ‘ විජේ’ [VIDEO]

(ෆාස්ට් නිව්ස් | ඉන්දියාව) – අසල්වැසි ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත මැතිවරණය අද ආරම්භ විය.   

මෙම මැතිවරණය සඳහා එරට ප්‍රධාන පෙළේ චිත්‍රපට නළුවෙකු වන “විජේ” තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත මැතිවරණය සඳහා පාපැදියකින් පැමිණෙන අයුරු දක්නට ලැබුණි.

 

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)