කොවිඩ් වලින් මිය යන අයගේ අවසන් කටයුතු ගැන දුන් තීරණය

කොවිඩ් වලින් මිය යන අයගේ අවසන් කටයුතු ගැන දුන් තීරණය

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කොවිඩ් ආසාදිතව මියයන පුද්ගලයින්ගේ දේහ ආදාහනය කළ යුතුද භූමදානය කළ හැකිද යන්න සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා රජය විසින් පත්කරන ලද විශේෂඥ කමිටුව සිය මූලික තීරණය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට දන්වා තිබේ.

ඒ අනුව එම කමිටුව දන්වා ඇත්තේ එම දේහ සම්බන්ධයෙන් කළ යුතු දේ සම්බන්ධයෙන් තම නිර්දේශ දෙනතුරු එම දේහ අදාහනය කරන ලෙසය.

එම කරුණ සම්බන්ධයෙන් අවසන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට ඒ හා සම්බන්ධ සියලු කරුණු විශ්ලේෂණය කළ යුතු එම කමිටුව දැනුම් දී ඇත.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)