කොවිඩ් අවධානම නිසා කුරුණෑගල තැපැල් කටයුතු නතර කරයි[RELEASE]

කොවිඩ් අවධානම නිසා කුරුණෑගල තැපැල් කටයුතු නතර කරයි[RELEASE]

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කුරුණෑගල) – කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් අධිකාරී කාර්යාලයේ හා කුරුණෑගල ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයේ කාර්යමණ්ඩල  සමාජිකයින් 14 දෙනෙකුට කොවිඩ් 19 වෛරසය අසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.

මේ හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය අංශවල උපදෙස් පරිදි  කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම තැපැල් කාර්යාල සහ උප තැපැල් කාර්යාල නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමා තිබේ.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)