මෙරට 15 වන කොරෝනා මරණයත් වාර්තා වෙයි

මෙරට 15 වන කොරෝනා මරණයත් වාර්තා වෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | ගම්පහ) – මෙරට 15 වන කොරෝනා මරණය කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙයි.  

56 හැවිරිදි අදාළ පුද්ගලයා හෘද රෝගයකින් පෙළුණු අයෙක් බව ද වාර්තා වෙයි.

 

CATEGORIES