රන් මිල වෙනස් වෙයි

රන් මිල වෙනස් වෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ලෝක වෙළදපොළේ රන් අවුන්සයක මිල අද(23) ඇමරිකානු ඩොලර් 1,903යි ශත 30 ක මට්ටමට ළඟා වෙයි.
මෙය පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව සුළු පහළ යාමකි.

CATEGORIES