පොලී අනුපාත නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට මහ බැංකුව තීරණය කරයි

පොලී අනුපාත නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට මහ බැංකුව තීරණය කරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත සහ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාත නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර ඇත.   

ඒ අනුව ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතිකය 4 .5 % ක් ලෙස ද ණය අනුපාතිකය 5. 5 % ක් ලෙසද අඛණ්ඩව පවතිනු ඇති.

කෙසේවෙතත් පවතින කොවිඩ් 19 තත්ත්වය හමුවේ දැනට අඩාලවී ඇති ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇති බවටද මහ බැංකුව අනාවැකි පළකරයි.

CATEGORIES