කැතේ පැසිෆික් සේවකයින් 8500 කට රැකියා අහිමි වෙයි

කැතේ පැසිෆික් සේවකයින් 8500 කට රැකියා අහිමි වෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | හොං කොං) – තම ගුවන් සමාගමට අයත් සමාගමක් වන කැතේ ඩ්‍රැගන් සමාගම වසා දැමීමට තීරණය කළ බව කැතේ පැසිෆික් ගුවන් සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.   

ඒ අනුව, එහි රැකියාවේ නියුතු 8,500 දෙනෙකුට රැකියා අහිමි වී ඇත.

කැතේ ඩ්‍රැගන් ගුවන් යානා ප්‍රධාන වශයෙන් චීනයට සහ තවත් ආසියානු රටවල් කිහිපයකට සේවා සපයනු ලැබීය.

හොං කොං හි මූලස්ථානය පිහිටි කැතේ පැසිෆික් සමාගම පවසන්නේ මව් සමාගම සතු යානා ඉන් සමහර ගමනාන්ත සඳහා යොදවන බවයි.

CATEGORIES