දිය නෑමට ගිය එකම පවුලේ තිදෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට

දිය නෑමට ගිය එකම පවුලේ තිදෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | මාතලේ) – ගලේවෙල, රන්වෙඩියාව කොස්පොත ඇලේ දිය නෑමට ගිය එකම පවුලේ තිදෙනෙක් දියේ ගීලීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ.  

මෙම අනතුරට මුහුනපා ඇත්තේ 15 සහ 12 යන වයස්වල පසු වූ දැරියන් දෙදෙනෙක් සහ 7 හැවිරිදි පිරිමි දරුවෙක්.

CATEGORIES