විදෙස්ගත වන්නන්ට දැනුම් දීමක්

විදෙස්ගත වන්නන්ට දැනුම් දීමක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටව යන සියලුම ගුවන් මගීන් වෙත තොටුපල සහ ගුවන් සේවා සමාගම විශේෂ දැනුම් දීමක් කෙරේ.

ඒ තම පිටත්වීමේ වේලාවෙන් පැය 72 ක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන් PCR පරීක්ෂණය සිදුකරගෙන තිබිය යුතු බවයි.

හෙට (20) පස්වරු 6 සිට මෙය ක්‍රියාත්මක බව ඔවුන් නිවේදනය කරයි.

CATEGORIES