නිරෝධායනය අවසන් කළ 198 දෙනෙක් පිටව යයි

නිරෝධායනය අවසන් කළ 198 දෙනෙක් පිටව යයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  අද දිනයේ පුද්ගලයින් 198 දෙනෙකු නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර පිටව ගොස් තිබේ.

ත්‍රිවිධ හමුදාව මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් මෙම පිරිස පිටව ගොස් ඇති අතර අද දිනයේ වැඩිම පිරිසක් නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර නිවෙස් වෙත පිටව ගොස් ඇත්තේ පම්පෙමඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් වන අතර, එම සංඛ්‍යාව 50 කි.

ඒ අනුව මේ වනවිට පුද්ගලයින් 53,395 දෙනෙකු  නිරෝධායනය අවසන් කර නිවෙස් වෙත පිටව ගොස් ඇත.