20 සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්

20 සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පණත් කෙටුම්පත සම්මත කරගැනීම සඳහා ජනමත විචාරණයක් කැඳවන ලෙස ඉල්ලීමක් කෙරේ.

මේ සඳහා නීතිඥවරයෙකු විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පෙත්සමක් ගොනුකර ඇති බව වාර්තාවේ.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)