5000 දීමනාව ලබාදිමෙන් ඉවත් වීමට ග්‍රාම නිලධාරීන් සැරසෙයි

5000 දීමනාව ලබාදිමෙන් ඉවත් වීමට ග්‍රාම නිලධාරීන් සැරසෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – රුපියල් 5000 දීමනාව ලබාදිමට අදාළ රාජකාරි කටයුතු වලින් ඉවත් වීමට ග්‍රාම නිලධාරීවරු තීරණය කරති.

රජයේ ග්‍රාම නිලධාරින්ගේ සංගමය පවසන්නේ මෙම 5000 දීමනාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් එකිනෙකට වෙනස් විවිධ චක්‍රලේඛ තමන් වෙත නිකුත් කර ඇති බවයි.